Erbjudande

BUSINESS IN ALL DIRECTIONS

STRATEGISK AFFÄRSUTVECKLING

Peter Arndt

Alexandra Arndt

IEDTM - Interim Executive Delivery

Footloose AB erbjuder i första hand färdiga paket inom Strategisk Affärsultveckling.

 

Utöver det och i kundunika situationer erbjuder vi Interim lösningar inom främst executive positioner, så som VD, Affärsutvecklingchef, Marknadschef, Säljchef samt Utvecklingschef.

 

I dessa samanhang är vi delaktiga i den operativa driften under Interim tiden samt processen fram tills en fullvärdig ersättare är på plats och i operativ drift hos kunden.

 

För vem:

Ägare, VD, Styrelser

 

Resultat:

Skräddarsydda lösningar för optimalt genomförande under hela Interim tiden.

 

Syfte:

Förbättrad LEDARSKAP

 

ERBJUDANDE

MOD - LEDARSKAP - ERBJUDANDE - STRUKTUR

PSDTM - Pack it, Seal it, Deal it

Ett paketerat, väl genomarbetat erbjudande där fokus ligger på att använda

kundens redan existerande produkter / tjänster / service i en ny kontext.

 

En belysning av säljstruktur, kunders behov och nuvarande konkurrens- situation är grundstommen i PSD. Ur arbete växer nya affärserbjudande fram, mer lämpade för marknadens behov och kommande expansion.

 

För vem:

VD, Marknadschefer, Ledningsgrupp

 

Resultat:

Tydliga och förnyade affärserbjudande anpassade för rätt marknadsposition.

 

Syfte:

Förbättrade ERBJUDANDE

 

FYFTM - Fight Your Fears

Det största hindret för framgång ligger oftast inom en själv.

Strukturerad metodik på personlig nivå för att belysa en grupps eller individs styrkor / svagheter kontra möjligheter till förbättring, ett sätt att skapa ny energi och drivkraft när bolaget stagnerat.

 

För vem:

Ägare, VD, Styrelser

 

Resultat:

Kunskap att nyttja sina "Fears" till framgång och därigenom skapa nya förutsättningar för tillväxt och expansion.

 

Syfte:

Förbättrat MOD

 

BFSTM- Business From Structure

Lönsamhetsförbättrande paketering som fokuserar på strukturella förändringar. Kunderna finns där, säljet och marknadsföringen fungerar, kundreklamationerna är rimliga men vinstmarginalen uteblir. En belysning av affärsstrukturen och internrutiner är ett effektivt medel för att nå bättre marginaler och ett mer välmående bolag för kommande expansioner.

 

För vem:

Ägare, VD, Ledningsgrupper, Styrelser

 

Resultat:

Konkreta lönsamhetsförbättrande åtgärder och en insikt i vilka processer som är ineffektiva och kostsamma samt förslag till förbättringar.

 

Syfte:

Förbättrad STRUKTUR

“Simplicity is the ultimate sophistication.” ~ Leonardo da Vinci

ERBJUDANDE


Tre enkla paketeringar för en "kick start" av förändring.

KONTAKTA OSS


Vi ser fram emot ett personligt möte, kontakta oss gärna.

KONTAKT INFO


info@footloose.se

+46 (0)70-862 70 20

ADRESS


Violvägen 1

236 35 Höllviken


LEV I NUET


"Ta inte livet på för stort allvar, du kommer ändå inte levande ur det"

~ Okänd

Copyright © Footloose AB

All Rights Reserved