Erbjudande

BUSINESS IN ALL DIRECTIONS

STRATEGISK AFFÄRSUTVECKLING

"Friskt vågat hälften vunnit"

Vi letar nya investeringar

 

Peter Arndt

Alexandra Arndt

ERBJUDANDE

I - M - P - A - C - T

INVESTMENT

Investeringar är en del av vår helhet. Vi investerar dels i bolag likväl som enskilda projekt. Investeringarna är oftast kopplade till ett djupare samarbete där vi blir en del av det operativa teamet likväl styrelsen.

 

Investeringarna är också starkt knutna till våra övriga erbjudande, vår kunskap skall gagna de investeringar vi åtar oss.

 

MARKETING

För att lyckas krävs synlighet och synlighet kommer till stor del genom marknadsföring. Traditionell marknadsföring är under stor förändring och nya strategier måste implementeras i verksamheterna för att synligheten skall falla på plats.

 

Vi är operativt delaktiga i detta förändringsarbete och lägger tillsammans med våra klienter fram nya riktlinjer och KPI för en långsiktig och trygg tillväxt.

 

PRODUCT DEVELOPMENT

Alla företag är beroende av produktutveckling. Vår styrka är att vi har mångårig erfarenhet av teknikintensiva utvecklingsprojekt. Erfarenheten sträcker sig från de allra första stegen fram till lansering av helt nya produkter på helt nya marknader.

 

Vi är vägledande i hela processen, delaktiga i avgörande beslut och guidar klienterna genom de i många fall relativt svåra vägvalen som är nödvändiga att göra.

 

ADMINISTRATION

Bolag, projekt, processer behöver struktureras. Rätt administrativa verktyg måste implementeras och hanteras. Avgörande processer så som marknadsföring, ekonomisk styrning, rekrytering, HR m.fl. är i många fall avgörande för en lönsam helhet.

 

Den effektiva administrativa helheten är en del av vår vardag, något vi är delaktiga i att rekommendera, implementerar och justerar i de bolag / projekt vi engagerar oss i.

 

CAPITALIZATION

Att kapitalisera ett nytt projekt, idé eller rent av ett nytt bolag är i många fall avgörande för att överhuvudtaget kunna ta första steget mot tillväxt.

 

Vår erfarenhet sträcker sig från enklare små kapitaliseringar i form av ansökningar till myndigheter, stiftelser, fonder så väl som till kompletta kapitaliseringar för nya verksamheter.

 

TECHNICAL INNOVATION

Innovation är en helt avgörande del i förmågan att lyckas med tillväxt och expansion. Innovation är också ett extremt vitt begrepp som måste förtydligas och implementeras i varje enskilt bolag eller projekt.

 

Att leda och styra innovativa processer och projekt i våra redan gjorda investeringar eller som enskilda uppdrag är en kunskap vi erbjuder våra klienter.

“Simplicity is the ultimate sophistication.” ~ Leonardo da Vinci

ERBJUDANDE

Tre enkla paketeringar för en "kick start" av förändring.

KONTAKTA OSS

Vi ser fram emot ett personligt möte, kontakta oss gärna.

CASES

Ta del av det vi gör, läs på om det som genomförts.

ADRESS

Violvägen 1

236 35 Höllviken


LEV I NUET

"Ta inte livet på för stort allvar, du kommer ändå inte levande ur det"

~ Okänd

Copyright © Footloose Invest AB

All Rights Reserved